Kezdőlap Álláslehetőség Elérhetőségek Panaszkezelési szabályzat Tanúsítványaink
keresés
Utolsó frissítés:
2019.04.23

Számlatartozás és következményei

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő, érdeklő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki. Ügyfeleink jogszabályokban is rögzített kötelezettsége, hogy az igénybevett szolgáltatások ellenértékét a kiállított és bemutatott számlák alapján megfizessék.

A jogosan számlázott díjakat határidőn belül meg nem fizető Ügyfeleknek komoly anyagi következményekkel, kamat és egyéb költségek felszámításával kell számolniuk.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a számla ellenértéke a terhelési összesítőn feltüntetett fizetési határidőig nem érkezik be, úgy az alábbi költségek kerülnek felszámításra:

késedelmi kamat: a bemutatott számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a PTK, valamint a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján felszámított összeg,
adminisztrációs többletköltség: fizetési határidőre nem kiegyenlített terhelés esetén a számlabemutatást követő második havi számlán felszámított összeg,
külön eljárási többletköltség: abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a bankok felé benyújtott csoportos beszedési megbízást az adott bank nem teljesíti.
   

A késedelmi kamat és költségek felszámítását tartalmazó értesítésen minden esetben feltüntetésre kerül, hogy az adott költség felszámítása mely időszakra vonatkozik.

A díjak meg nem fizetése szerződésszegésnek minősül, melyet a szolgáltatás korlátozásával, megszüntetésével, lakásbérleti díjak esetében a bérleti jogviszony felmondásával is szankcionálhat a szolgáltató, illetve a bérbeadó. A fizetést elmulasztóknak szembe kell nézniük a díjak behajtására irányuló jogi procedúrával is.

Első alkalommal a számlákhoz kapcsolódó terhelési összesítőn tájékoztatjuk Ügyfeleinket esetleges hátralékukról, melyek szolgáltatónkénti részletezését külön lapon tüntetjük fel.

A behajtási eljárás megkezdéseként a hátralékos Ügyfelek fizetési felszólítást kapnak.

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően célszerű valamelyik kirendeltségünket haladéktalanul felkeresni.

Eredménytelen fizetési felszólítás esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától fizetési meghagyás kibocsátását kérjük az Adóssal szemben. A fizetési meghagyás vagy peres eljárás esetén a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően kerül sor a bírósági végrehajtási eljárásra. Ennek során a végrehajtó jövedelemből történő letiltással, ingóságok vagy akár ingatlanok lefoglalásával és értékesítésével érvényesíti a követelést.

Szükséges hangsúlyozni, hogy az Adós az eljárás bármely szakaszában teljesíthet befizetést, mentesülve a további időszakra fizetendő kamatoktól és az eljárás egyéb költségeitől. A költségek (illetékek, eljárási költségek) és a kamatok mértéke a teljesítés időpontjáig sok esetben meghaladja a tőkekövetelést.

Amennyiben esedékes számlánk a tárgyhónapban a címzetthez nem érkezik meg, úgy a Polgári Törvénykönyv 4. § (1) és 277. § (4) bekezdéseiben rögzítetteknek megfelelően Ügyfeleinket együttműködési kötelezettség terheli, mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy erről bármely kirendeltségünket személyesen, telefonon vagy írásban (levél, fax, e-mail) értesíteni kötelesek.

 2019. április 24. szerda. Köszöntjük György nevű látogatóinkat.
 Ön a(z) 14.967.915-ik látogatónk Impresszum   Jogi nyilatkozat   Oldaltérkép

© 2007. Díjbeszedő Holding Zrt.