Kezdőlap Álláslehetőség Elérhetőségek Panaszkezelési szabályzat Tanúsítványaink
keresés
Utolsó frissítés:
2019.04.23

Társasházak, lakóközösségek

(Közös díjak felosztása)

Tisztelt Ügyfelünk!


A lakóközösségeknek, társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, lakásfenntartó szövetkezeteknek- egyre gyakrabban jelent gondot a közösségeket terhelő közüzemi díjak tulajdonosonkénti felosztása, a közös költségek beszedése és az esedékes számlák kiegyenlítése.

A 2003. évi CXXXIII. - társasházakra vonatkozó - törvény rögzíti, hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk erejéig - vagy az Alapító Okiratban, ill. a Szervezeti és Működési Szabályzatban ettől eltérően meghatározott mértékig - felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint a közösséget terhelő közüzemi és egyéb díjak kiegyenlítéséért. Társaságunk törvényi szabályozás mellett vállalja, hogy az általa számlázott díjakat a lakóközösségek megbízásából - meghatározott feltételekkel - a közösség által meghatározott tulajdonosi részarányok szerint megbontva, közvetlenül a lakóktól szedi be.

Társaságunk abban az esetben vállalkozik a társasházakat, lakóközösségeket terhelő közös víz- és szennyvízelvezetési díjak ellenértékének tulajdoni hányad szerinti felosztására, amennyiben a lakások tekintetében külön mellékvízmérős elszámolás nem történik.

A lakások tulajdonosai közgyűlési határozatban vagy aláírásukkal igazolva vállalják az osztott elszámolás költségének megfizetését. A szolgáltatás díját a Díjbeszedő Holding Zrt. a várható inflációs rátának megfelelő mértékben - külön tájékoztatás nélkül - évente módosíthatja. A felosztás díja 2018. május 1-től 49,- Ft + 27 % ÁFA/lakás/díjfajta/értesítő.

A közös képviselő, illetve közös képviseletet ellátó szervezet részére az osztott elszámolásról tájékoztató információt adunk számláink mellékletében.
A nem fizető tulajdonosok ellen egyénileg indítjuk meg a behajtási eljárást, és annak költségeit kizárólag az érintettekre hárítjuk.


A lakóközösséget terhelő közös díjak felosztásának feltételei

A díjak felosztásának feltétele, hogy a lakóközösség ne rendelkezzen díjhátralékkal, illetve az esetleges fennálló tartozás a megállapodás megkötéséig kiegyenlítésre kerüljön.

-  Társasházak, lakásszövetkezetek, lakásfenntartó szövetkezetek esetében:

A tulajdonosok közös képviselőjének vagy az intézőbizottság elnökének a lakóközösség közgyűlésének felhatalmazásával kell kérelmeznie a lakóközösséget terhelő közös díjak ellenértékének felosztását. A társasházakat terhelő díjak felosztását Társaságunk többlet szolgáltatásként vállalja, a közösség által meghatározott részarányok figyelembe vételével. A díjfelosztásra a lakóközösség közgyűlésének határozata alapján kerülhet sor, melyben a tulajdonosok egybehangzóan elfogadták a közös közüzemi díjak ellenértékének felosztását.

- Lakóközösségek - fogyasztóközösségek:

A hatlakásos vagy annál kisebb társasházak, valamint társasházzá vagy szövetkezetté nem alakult lakóközösségek részére történő felosztást csak akkor indítjuk meg, ha a "Nyilatkozat"-ot minden tulajdonos aláírta.

Az osztott elszámolást – amennyiben ehhez minden feltétel adott, s az erre irányuló kérelem, illetve a szükséges adatok Társaságunkhoz beérkeznek – a kérelem beérkezését követően a számlázási ciklushoz igazodva kezdjük meg.

A megállapodás megkötéséig a társasház részére kiállított számla egyösszegben esedékes, a folyamatban lévő megállapodásnak annak kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs.


További információért kérjük, forduljon Társaságunkhoz:

DÍJBESZEDŐ HOLDING ZRT.
NAGYFOGYASZTÓI CSOPORT
1119 Budapest, Vahot u. 8.
Telefon: 382-8773


A közös díjak felosztásával kapcsolatos részletes Tájékoztató ajánlatunk, valamint a megállapodás megkötéséhez szükséges „Nyilatkozat” honlapunkon (www.dbrt.hu) megtekinthető, illetve letölthető.

 2019. április 24. szerda. Köszöntjük György nevű látogatóinkat.
 Ön a(z) 14.967.848-ik látogatónk Impresszum   Jogi nyilatkozat   Oldaltérkép

© 2007. Díjbeszedő Holding Zrt.