Kezdőlap Álláslehetőség Elérhetőségek Panaszkezelési szabályzat Tanúsítványaink
keresés
Utolsó frissítés:
2015.08.19

Víz- és szennyvízelvezetési díjak

Tisztelt Ügyfelünk!


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a Szolgáltatók szolgáltatási kötelezettsége közműves ivóvíz szolgáltatás esetében az ingatlanokon beépített bekötési vízmérőnél (továbbiakban fővízmérő), közműves szennyvízelvezetés esetében pedig a rendeletekben felsorolt csatlakozási helyeknél (melyek legtöbbször egybeesnek az ingatlanok határával) fejeződik be.

A szennyvízelvezetési díj számlázásának mennyiségi alapjául a vízmérőn mért ivóvízfogyasztás szolgál.

Budapest Főváros Közgyűlésének 4/1995. (II. 13.) sz. Önkormányzati rendeletében megállapított ivóvíz- és szennyvízelvezetési díj csak a fővízmérő(k) alapján történő számlázás költségeit tartalmazza.

A Rendelet ugyanakkor lehetővé teszi az ingatlanokon belül az elkülönített vízhasználat mellékvízmérőkkel történő mérését meghatározott feltételek teljesülésekor.

A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés szerződéses feltételeként a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgáltatási körébe tartozó fogyasztó köteles a vízmérőn mért fogyasztás ellenértékét - a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott mindenkori m3 egységár alapján - valamint (elkülönített vízhasználat esetén) a mellékmérő ügyviteli díjat megfizetni, valamint a rendeletben és a szerződésben rögzített további kötelezettségeknek eleget tenni.

. A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt az alábbiak szerint hajtja végre a mérők leolvasásával, a díjak számlázásával és azok ellenértékének beszedésével összefüggő feladatokat.


Fővízmérők számlázása

Azon fővízmérők leolvasását, melyekhez mellékmérő nem csatlakozik (társasház, családi ház) a Fővárosi Vízművek Zrt. hajtja végre. A mérők leolvasása kéthavonta, kismagán kategóriájú mérőknél félévente történik. Évi kétszeri mérőleolvasás esetén a szolgáltató két alkalommal (az előző leolvasást követő 2. és 4. hónapban) részértéket tartalmazó számlát, majd a mérő leolvasását követően (6. hónap) elszámoló számlát bocsát ki. A díjak számlázása a szolgáltató által átadott adatok alapján Társaságunk feladata.


Mellékvízmérők és mellékmérős fővízmérők leolvasása, számlázása

Az ingatlanokban felszerelt mellékmérőkön, illetve a mellékmérős fővízmérőkön mért fogyasztások leolvasását és számlázását a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Társaságunk végzi, a pontos számlázás érdekében közel egy időben.
A mérők leolvasása minden vízmérő (fő-, mellék- és mellékmérős fővízmérő) vonatkozásában az alábbi ütemezés szerint történik.

Páratlan hónapokban az alábbi kerületekben és településeken:
I., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XX., XXII., XXIII., Budaörs, Csömör.

Páros hónapokban az alábbi kerületekben és településeken:
II., III., IX., X., XI., XII., XV., XVII., XIX., XXI., Budakeszi, Szigetszentmiklós, (Lakihegy), Kisoroszi, Halásztelek, Szigetmonostor, Horány, Pócsmegyer, Surány.

A fogyasztás ellenértékéről kiállított számlák bemutatása a leolvasást követő hónapban történik.

A Társaságunk által számlázott mellékvízmérőn mért fogyasztások ellenértékét levonásba helyezzük a fővízmérőn mért fogyasztás ellenértékéből, melynek részletezését a fővízmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számla mellékletében tételesen feltüntetjük.

A főmérőkön mért vízmennyiség után számlázandó szennyvízelvezetési adatokat, függetlenül attól, hogy a mérőhöz csatlakozik-e mellékmérő, 2010. augusztus 15-től a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adja meg Társaságunk részére.

A víz- és szennyvízdíjak ellenértékének beszedését Társaságunk végzi, kivéve a mellékmérős fővízmérők - Társaságunk által kiszámlázott - szennyvízelvezetési díját, melynek ellenértékét közvetlenül a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére kell befizetni.


Lakásmellékmérőkhöz és locsolási célú mellékmérőkhöz kapcsolódó tudnivalók

A fogyasztóknak lehetősége nyílik arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített mellékvízmérőn mérjék. Az így mért vízfogyasztás csak abban az esetben vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál, amennyiben ezzel egyidejűleg a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszik igénybe.

A mellékvízmérő – mind a lakás-, mind a locsolási célú mellékmérő - a rendelet értelmében a házi ivóvízhálózat része, melynek tulajdonjogára a polgári jog szabályai az irányadók. A mellékvízmérő nem tartozik a szolgáltatók kezelésébe, üzemeltetésébe, így a vele kapcsolatos feladatok, kötelezettségek a mellékvízmérőhöz csatlakozó csőszakasz tulajdonosát terhelik (hitelesítés, karbantartás, javítás, csere, kárveszélyviselés).

A közszolgáltatás rendszerébe nem tartozó, az ingatlanokon belüli fogyasztások költségmegosztása céljából felszerelt mellékvízmérők fogyasztásának elszámolására a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. külön díjmegosztási szerződést köt a szolgáltatást igénylő fogyasztókkal. A szerződés részletesen tartalmazza a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit, melyet mindkét fél köteles betartani.

A mellékmérős szolgáltatást igénybevevő ügyfeleknek a szolgáltatókkal kötött szerződés értelmében a mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számlázásáért ügyviteli díjat kell fizetniük, mely a számlázás teljes eljárási folyamatának (nyilvántartás, leolvasás, számlázás, adatszolgáltatás, számlabemutatás) költségeit tartalmazza. Az ügyviteli díjak fizetése kéthavonta esedékes, abban az esetben is, ha egyébként a számlában nem történik fogyasztás elszámolás (0 m3).
 
A mellékvízmérő cseréje vagy hitelesítése esetén, a szerelési-, és/vagy műszaki átvételi jegyzőkönyv Díjbeszedő Holding Zrt. részére történő eljuttatása a műszaki átvételt végző cég feladata.

A Fővárosi Vízművek Zrt. partnerei közreműködésével teljes körű ügyintézést biztosít a locsolási mellékvízmérők beépítéséhez.


Mellékmérős szolgáltatás megszűnése

A mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számlázásának megszüntetési igénye esetében Kérelem a mellékmérős díjmegosztási szerződés megszüntetésére (továbbiakban: kérelem) nyomtatványt kell a Fővárosi Vízművek Zrt. felé benyújtani. A kérelmet a mellékmérőhöz kapcsolódó fővízmérő díjfizetőjének (pl.: közös képviselőnek) is alá kell írnia.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-hez érkező, vízdíjszámlázás megszüntetésére vonatkozó kérelem esetén a mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díjszámlázás egyaránt megszüntetésre kerül, a fogyasztás a továbbiakban a főmérős víz- és szennyvízdíj számlákban kerül érvényesítésre.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a fogyasztó között a mellékmérős elszámolásra díjmegosztási szerződés nem jön létre, vagy a már hatályos szerződés érvényességével összefüggő szerződéses feltételek a fogyasztó részéről nem teljesülnek, úgy a szolgáltatók jogosultak a számlázást beszüntetni, a szerződést szüneteltetni.

 2015. szeptember 5. szombat. Köszöntjük Viktor, Lőrinc nevű látogatóinkat.
 Ön a(z) 12579348-ik látogatónk Impresszum   Jogi nyilatkozat   Oldaltérkép

© 2007. Díjbeszedő Holding Zrt.