Kezdőlap Álláslehetőség Elérhetőségek Panaszkezelési szabályzat Tanúsítványaink
keresés
Utolsó frissítés:
2019.04.23

Tanúsítványaink


Díjbeszedő Holding Zrt. logo    
energetikai Tanúsítvány
 
A Díjbeszedő Holding Zrt. Energetikai Szakreferens szolgáltatáshoz kapcsolódó 2017. évi éves jelentése.

 

 


 

Díjbeszedő Holding Zrt. logo    
HUNGUARD Tanúsítvány
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdés rendelkezése alapján számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is.

A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft., mint tanúsító szervezet jelentése alapján a Díjbeszedő Holding Zrt. számlázást végző rendszer megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 

 


 

 Irányítási rendszereink

Díjbeszedő Holding Zrt. logo    
A Díjbeszedő Holding Zrt. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásaink és termékeink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Mivel cégünk hírnevének, piacvezető pozíciójának fenntartását és erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, ügyfeleink és saját információink biztonsága, valamint a hatékony folyamatirányítás garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, amelyek céljaink elérését a minőség, az információ biztonság és ezek Integrált Irányítási Rendszere valamint a termék előállítási és szolgáltatási kultúránk folyamatos fejlesztésével segítik. Ezekkel összhangban felmértük védendő információs vagyonunkat, a kockázatokkal arányos intézkedésekkel garantáltuk ezek védelmét.

Integrált Irányítási Rendszerünket úgy alakítottuk ki, és úgy működtetjük, hogy az megfeleljen ügyfeleink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, és biztosítsa Minőségpolitikánk, Információ biztonsági politikánk, minőségügyi és információ biztonsági céljaink megvalósulását, cégünk eredményességét, dolgozóink megélhetését.

Az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerintkialakítottMinőségirányítási Rendszerünket2001. december 17-től folyamatosan, független tanúsítással működtetjük összes telephelyünkön.

2007. június 18-tól rendelkezünk független tanúsítvánnyal az ISO/IEC 27001 nemzetközi szabvány szerint kialakított Információbiztonság Irányítási Rendszerünkről, melyet Minőségirányítási Rendszerünkkel együtt, integrált rendszerként működtetünk.

 Minőségirányítási rendszer ISO 9001:2008 - Önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel (DEKRA Certification)

 Információbiztonság irányítási rendszer ISO 27001 - Önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel (DEKRA Certification)Díjbeszedő Faktorház Zrt. logo

 

Információ biztonsági stratégiánkban elsődleges szempont ügyfeleink adatainak védelme rendelkezésre állás, bizalmasság és a sértetlenség szempontjaiból, a számunkra átadott bizalmas és kritikus ügyfél információkat az információ biztonság elveinek lehető legszigorúbban megfelelve védjük.

Írásos szabályozásokon alapuló, módszeres és következetes kockázat elemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő információk értékét, veszélyeztetettségét, és ezekkel a kockázatokkal arányos védelmi intézkedéseket vezetünk be.

Az ISO/IEC 27001 nemzetközi szabvány szerint kialakított Információbiztonság Irányítási Rendszerünkről 2006. június 18-tól rendelkezünk független tanúsítvánnyal.

 Információbiztonság irányítási rendszer ISO 27001 - Önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel (DEKRA Certification)Díjbeszedő Nyomda Zrt. logo    
 

Célunk, hogy az ofszet nyomtatás területén a megrendelői igényeket minél teljesebb mértékben, gyorsan, gazdaságosan, a minőség folyamatos ellenőrzése mellett elégítsük ki. Piacformáló tényezővé váljunk, megerősítsük piaci szerepünket, valamint elnyerjük és megtartsuk megrendelőink bizalmát és elégedettségét.

Céljaink elérése érdekében különös gondot fordítunk az igények feltárására és hatékony kielégítésére, a legkorszerűbb eszközök és módszerek használatára, munkatársaink folyamatos szakmai és minőségügyi képzésére, cégünk belső Minőségirányítási Rendszerének működtetésére és fejlesztésére.

Az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerint kialakított Minőségirányítási Rendszerünket 2002. január 8-tól folyamatosan, független tanúsítással működtetjük.

Az ISO 14001 nemzetközi szabvány szerint kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket 2007. július 31-én vezettük be, melyet Minőségirányítási Rendszerünkkel együtt, integrált rendszerként működtetünk. Az integrált rendszer tanúsíttatását 2007. végén elvégeztük, erre a rendszerre vonatkozó független tanúsítvánnyal 2008. január 7-e óta rendelkezünk.

Céljaink elérése érdekében az alábbiakat határoztuk el:

A környezet védelme iránti elkötelezettség a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége. Biztosítjuk, hogy minden dolgozó megismerje társaságunk környezeti politikáját, Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit. Tevékenységeink színvonalának állandó javítására törekszünk, különös gondot fordítva a környezetvédelmi szempontokra. Törekszünk a környezeti hatások csökkentésére, valamint az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának javítására. Az új technológiák bevezetésénél, a régi technológiák fejlesztésénél, a meglévő tevékenységek korszerűsítésénél figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat is. Törekszünk a környezeti erőforrások igénybevételének csökkentésére, ezért a gyártás során az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékokat szelektíven gyűjtjük és törekszünk azok minél magasabb százalékban történő hasznosítására. Tevékenységünket a vonatkozó környezetvédelmi törvényekkel, szabályozásokkal összhangban végezzük - ha esetleg egyes tevékenységekre nincs környezetvédelmi szabályozás, abban az esetben is a környezetért felelős módon dolgozunk. A munkatársak folyamatos képzésével, motiválásával biztosítjuk a környezet iránti elkötelezettséget, valamint a környezetszemléletű társasági arculat kialakítását.

 Minőségirányítási rendszer ISO 9001:2000 - Önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel (DEKRA Certification)

 Környezetközpontú irányítási rendszer ISO 14001 - Önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel (DEKRA Certification)

 2019. április 24. szerda. Köszöntjük György nevű látogatóinkat.
 Ön a(z) 14.967.834-ik látogatónk Impresszum   Jogi nyilatkozat   Oldaltérkép

© 2007. Díjbeszedő Holding Zrt.